Obywatel i nauczyciel. Stefan Eustachiusz Jakubowski

Obywatel i nauczyciel. Stefan Eustachiusz Jakubowski

W piątek, 10 września 2021 r., podczas uroczystej Sesji Rady Miasta Kalisza, śp. Stefan Eustachiusz Jakubowski zostanie pośmiertnie uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Miasta Kalisza

Jego nazwisko dobrze znane jest kierownictwu, kadrze nauczycielskiej a także uczniom Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kaliszu, a obecnie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Polnej. Wieloletni nauczyciel, kierownik szkoły, radny miasta Kalisza. Swoim życiem i działalnością potwierdził jak łącząc zawodowy profesjonalizm i wrażliwość na potrzeby innych, można zbudować wspaniały potencjał i być przykładem do naśladowania przez następne pokolenia. 

Urodził się 11 sierpnia 1888 r. w Kole. Rodzicami byli Władysław Jakubowski i Emilia z domu Turkiewicz, oboje pochodzenia mieszczańsko-ziemiańskiego. Po ukończeniu Szkoły elementarnej wstąpił do Szkoły Handlowej w Kole, którą ukończył w 1906 roku. Rozpoczął pracę zawodową w Aleksandrowie Pogranicznym (Kujawskim) w 1906 roku jako urzędnik komory celnej Cesarstwa Rosyjskiego, a od października 1910 roku do sierpnia 1914 roku w firmie spedycyjnej „G. Ivanoff”.

Pracę w szkolnictwie rozpoczął we wrześniu 1914, jako nauczyciel szkół miejskich w Aleksandrowie Pogranicznym (Kujawskim), którą kontynuował do września 1917 r. Za wygłaszanie odczytów o działalności Józefa Piłsudskiego, zachęcających rodaków do walki o niepodległość, groziło mu aresztowanie. Udało mu się zbiec przed represjami niemieckiego zaborcy do Turku. Na propozycję Magistratu Miasta Turek, Inspektor Szkolny Okręgu Kaliskiego, dr Maurycy Staniewski mianuje go we
wrześniu 1917 r. na stanowisko pierwszego nauczyciela (kierownika) w męskiej Katolickiej Szkole Elementarnej. Pracuje w niej w do lipca 1919 roku. W tym samym roku, zostaje oddelegowany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do gmin: Kalisz, Tyniec, Żydów i miasta Kalisza w celu utworzenia sieci szkolnej. We wrześniu 1919 roku, na mocy ministerialnego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 1919 r. obejmuje stanowisko kierownika w szkole miejskiej im.
Emila Repphana w Kaliszu. Pierwsze grono nauczycielskie liczyło wówczas 14 osób. Funkcje kierownika szkoły pełnił w latach 1919-1962, z przerwą w okresie okupacji. Stefan Jakubowski był także kierownikiem wydziału technicznego i nauczycielem korespondencji w Miejskiej Szkole Zawodowo Dokształcającej dla Pracujących w Kaliszu, w latach 1923-1939. Początek wojny przerywa działalność dydaktyczną Stefana Jakubowskiego. Uciekając przed posuwającą się w głąb kraju armią niemiecką z rodziną dojeżdża do Warszawy. Po zakończeniu kampanii wrześniowej i kapitulacji stolicy powraca do Kalisza. Jego nauczycielskie mieszkanie jest już zajęte przez Niemców. W związku z zaistniałą sytuacją zamieszkuje u państwa Kazimiery i Stanisława Anglików, z którymi przyjaźni się od wielu lat. 8 listopada 1939 roku z powodu działalności wojskowej syna Stefana Wszemira zostaje aresztowany przez Niemców i jako zakładnik osadzony w kaliskim więzieniu. 13 stycznia 1940 roku zostaje zwolniony na polecenie tajnej policji niemieckiej, a w lutym 1940 roku zostaje wysiedlony wraz z rodziną do Krakowa. W latach 1941-1944 pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie jawnym na terenach okupowanych: we wsiach Zwola i Zasiadały, w powiecie garwolińskim oraz we wsi Szymanów w powiecie sochaczewskim. Uczestniczy także w nauczaniu tajnym. W lutym 1945 r., po wyzwoleniu wraca do Kalisza i obejmuje ponownie stanowisko kierownika szkoły im. Emila Repphana. Wraz z powracającymi do zawodu nauczycielami przystępuje do organizacji zajęć szkolnych w zdewastowanym budynku szkoły. W pierwszym dziesięcioleciu po wyzwoleniu Szkoła Miejska, przy ulicy Polnej, kilkakrotnie zmieniała nazwę i ostatecznie przyjęła nazwę Szkoły Podstawowej nr 5. Kaliszanie często dla jej określenia używają nazwy „Repanówka lub „Piątka”. Stefan Jakubowski był także radnym miasta Kalisza, w kadencji 1953-1957. W wieku 74 lat w 1962 roku opuszcza stanowisko kierownika szkoły i przechodzi na emeryturę, ale pracuje nadal jako nauczyciel matematyki do 1968 r. W szkolnictwie przepracował łącznie 54 lat. Szkoła Podstawowa nr 5 (obecnie nr 4) w Kaliszu miała kilku kierowników na przestrzeni ponad swoich stu lat działalności. Stefan Jakubowski pełnił tę funkcję najdłużej. Zarówno w okresie międzywojennym, jak i powojennym prowadzona przez niego szkoła odznaczała się bardzo wysokim poziomem nauczania. Jego życie i działalność może stanowić wzór dla dzisiejszej młodzieży i grona pedagogicznego. Zmarł w wieku 93 lat, 10 lutego 1981 r. w Kaliszu, pochowany jest na cmentarzu komunalnym w Kaliszu. W czasie pracy w szkolnictwie, od 15 sierpnia 1914 roku do 31 sierpnia 1968 roku, Stefan Jakubowski został wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in.: Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości – 29 stycznia 1929, Odznaką Głównego Urzędu Statystycznego – 10 czerwca 1932, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 11 listopada 1935, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę – 22 listopada 1938, Złotym Krzyżem Zasługi – sierpnia 1954, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 12 lipca 1958, Odznaką Honorowa Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego – 21 stycznia 1965, Medalem Zasłużony dla Miasta Kalisza -10 września 2021 r. (pośmiertnie)

Rodzina św. pamięci Stefana Jakubowskiego, kierownika Miejskiej Szkoły im. Emila Repphana i Szkoły Podstawowej nr 5 w Kaliszu zaprasza absolwentów i uczniów szkoły oraz mieszkańców Kalisza na uroczystą Mszę Świętą z okazji przyznania mu Honorowej Odznaki Miasta Kalisza przez Radę Miasta. Msza Święta odbędzie się 10 września 2021 r., o godz. 15:00 w Kościele Garnizonowym w Kaliszu, ul. Kolegialna 2. Po mszy, na placu Św. Józefa w Kaliszu zostanie otwarta wystawa pod tytułem: “Obywatel i Nauczyciel”, poświęcona śp. Stefanowi Jakubowskiemu.

Źródło: Urząd Miejski w Kaliszu

Previous XXVI Kaliskie Dni Trzeźwości
Next Inauguracja sezonu artystycznego Filharmonii Kaliskiej

Może to Ci się spodoba

Uniwersytet Jagielloński gruntownie modernizuje swój kampus medyczny

Collegium Medicum, czyli kampus medyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, zostanie gruntownie odnowiony. Będzie to możliwe dzięki współpracy uczelni z partnerem prywatnym – spółką Neoświat. Jak wyjaśnia prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. Collegium

Policjanci zalecają ostrożność przy zakupach w sieci

Wraz z rozwojem techniki i powszechnym  dostępem do sieci  klienci coraz częściej robią zakupy  przez Internet. Jak wszyscy wiemy, wiąże się to z możliwością zakupów  bez konieczności wychodzenia z domu.

Dni Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz

Spotkanie robocze dotyczące przygotowań Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO

Dzisiaj (27.03.br.) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli służb  zaangażowanych w przygotowanie Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. 41 Sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO  odbędzie się

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”

Małopolscy policjanci zatrzymali 3 oszustów wyłudzających pieniądze od starszych osób metodą na „wypadek krewnego”. To tzw. „kurierzy” – grozi im 8 lat pozbawienia wolności. Dwóch z nich zostało zatrzymanych z

Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W środę 19 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  odbyło się szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy Policji i służby Celno – Skarbowej do realizacji nowych zadań przewidzianych w przepisach ustawy

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź